Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Visuomenės informavimas apie saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimą/sprendimų priėmimą

Leidimai išduoti želdynų ir želdinių savininkams ar valdytojas, želdinių tvarkymo/pertvarkymo darbams jiems priklausančiame privačiame sklype
Sprendimai kirsti, genėti ar kitaip pašalinti želdinius augančius valstybinėje žemėje