Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Paskatinimai ir apdovanojimai

2022 m. IV ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje 1 valstybės tarnautojas buvo paskatintas 100 procentų tarnautojo nustatytosios pareiginės algos dydžio pinigine išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant Sveikatinimo programoje nustatytus tikslus ir užtikrinant bendradarbiavimą su Palangos miesto savivaldybėje veikiančiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, 1 įstaigos vadovui už Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos puikius darbo rezultatus skirtos 5 mokamos poilsio dienos, nuo 60 iki 1000 eurų dydžio paskatinti 26 įstaigų vadovai ir 82 valstybės tarnautojai vienkartinėmis piniginėmis išmokomis Naujųjų metų švenčių proga bei 26 darbuotojai 2022 metais atlikus vienkartines Administracijos veiklai ypač svarbias užduotis.

2022 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2022 m. II ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje 2 valstybės tarnautojai buvo paskatinti po 1000 eurų piniginėmis išmokomis už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukūrus audito kokybės kontrolės sistemą, labai gerą sukurtos audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų įvertinimą ir atrinkto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimo audito kokybės įvertinimą, 1 darbuotojas – 20 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija atlikus įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis –perskaičiavus statybos darbų kainas, numatytas Palangos miesto savivaldybės administracijos sudarytose statybos rangos sutartyse, trims uždarųjų akcinių bendrovių direktoriams skirtos 1 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio premijos už sėkmingą papildomų užduočių įgyvendinimą. 

2022 m. I ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje labai gerai įvertinus tarnybinę veiklą buvo paskatinti 52 valstybės tarnautojai, jiems suteikiant 5 mokamas poilsio dienas.

2021 m. IV ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje 11 įstaigų vadovų, 83 valstybės tarnautojai, 26 darbuotojai buvo paskatinti po 500 eurų, 1 – mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio vienkartinėmis piniginėmis premijomis už gerus 2021 metų darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų atlikimą arba atlikus įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje paskelbimo laikotarpiu, arba vienkartinėmis piniginėmis išmokomis Naujųjų metų švenčių proga.

2021 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2021 m. II ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2021 m. I ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje labai gerai įvertinus tarnybinę veiklą buvo paskatinti 8 valstybės tarnautojai 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, 3 valstybės tarnautojams suteikiant 5 mokamas poilsio dienas.

2020 m. IV ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2020 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje 1 įstaigos vadovas buvo paskatintas 879,74 eurų premija atlikus įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis ekstremalios situacijos ir karantino metu.

2020 m. II ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2020 m. I ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje labai gerai įvertinus tarnybinę veiklą buvo paskatinti 6 valstybės tarnautojai 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, 6 valstybės tarnautojams suteikiant 5 mokamas poilsio dienas.

2019 m. IV ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje 5 įstaigų vadovai buvo paskatinti po 500 eurų premijomis 2019 metais atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras raštu padėkojo visų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vedėjams už geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą įgyvendinant svarbiausius švietimo tikslus, susijusius su mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimu, mokytojų darbo sąlygų gerinimu, kokybiško ugdymo kiekvienam mokiniui siekiu ir kitais klausimais.

2019 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2019 m. II ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2019 m. I ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2018 m. IV ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje buvo paskatinti premijomis, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis, ir vienkartinėmis piniginėmis išmokomis Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga 122 darbuotojai ir valstybės tarnautojai. 

2018 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje buvo paskatinti: 1 valstybės tarnautojas vienkartine pinigine išmoka ir 1 darbuotojas – premija, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis – sėkmingai suvaldžius gyventojų antplūdį nagrinėjant jų prašymus gauti išmokas vaikui.

 

Informacija atnaujinta 2023-03-03 14:53