Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Paskatinimai ir apdovanojimai

2021 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

 

2021 m. II ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

 

2021 m. I ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje labai gerai įvertinus tarnybinę veiklą buvo paskatinti 8 valstybės tarnautojai 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, 3 valstybės tarnautojams suteikiant 5 mokamas poilsio dienas.

 

2020 m. IV ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2020 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje 1 įstaigos vadovas buvo paskatintas 879,74 eurų premija atlikus įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis ekstremalios situacijos ir karantino metu.

2020 m. II ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2020 m. I ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje labai gerai įvertinus tarnybinę veiklą buvo paskatinti 6 valstybės tarnautojai 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, 6 valstybės tarnautojams suteikiant 5 mokamas poilsio dienas.

2019 m. IV ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje 5 įstaigų vadovai buvo paskatinti po 500 eurų premijomis 2019 metais atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras raštu padėkojo visų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vedėjams už geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą įgyvendinant svarbiausius švietimo tikslus, susijusius su mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimu, mokytojų darbo sąlygų gerinimu, kokybiško ugdymo kiekvienam mokiniui siekiu ir kitais klausimais.

2019 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2019 m. II ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2019 m. I ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje paskatinimų nebuvo.

2018 m. IV ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje buvo paskatinti premijomis, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis, ir vienkartinėmis piniginėmis išmokomis Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga 122 darbuotojai ir valstybės tarnautojai. 

2018 m. III ketvirtį Palangos miesto savivaldybėje buvo paskatinti: 1 valstybės tarnautojas vienkartine pinigine išmoka ir 1 darbuotojas – premija, atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis – sėkmingai suvaldžius gyventojų antplūdį nagrinėjant jų prašymus gauti išmokas vaikui.

 

Informacija atnaujinta 2021-10-06 11:21
lt
en ru