Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Pranešėjų apsauga

Pranešimus apie pažeidimus savivaldybės administracijoje gali pateikti esami ir buvę savivaldybės administracijos darbuotojai ar asmenys susiję su savivaldybe sutartiniais santykiais. Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

PRANEŠTI GALITE APIE SAVIVALDYBĖJE:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su savivaldybe.

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu antikorupcija@palanga.lt.

Telefonu: paskambinkite telefonu 8 460 51502 ir palikite pranešimą. 

Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į  Palangos miesto savivaldybę adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga. Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Palangos miesto savivaldybės darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją. Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo".

Informacija atnaujinta 2022-05-21 20:12