Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt. 

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2023 M. SAUSIO 30 D. 13 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2023 m. renginių sąrašų patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos 770 metų minėjimo 2023 m. programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

 

Pirmininkė                                                                                             Ilona Pociuvienė

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2023 M. SAUSIO 30 D. 15 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 2. Sprendimo „Dėl sutikimų naudotis Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais suteikimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos 770 metų minėjimo 2023 m. programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 6. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos vandenys“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 7. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Šventosios g. 14, Palangoje, nuomos“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 9. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Reda Kairienė.

Pirmininkas                                                                                        Dainius Želvys

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2023 M. SAUSIO 31 D. 9 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2023 m. sausio 20 d. raštas Nr. D3-290 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 m. biudžeto projekto pateikimo“. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-76 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 3. Sprendimo „Dėl maksimalaus akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 m. veiklos programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Elena Kuznecova.
 5. Sprendimo „Dėl Tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 6. Sprendimo „Dėl sutikimų naudotis Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais suteikimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 7. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2023 m. renginių sąrašų patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 9. Sprendimo „Dėl Palangos 770 metų minėjimo 2023 m. programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 10. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 11. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 12. Sprendimo „Dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdomo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 13. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto botanikos parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 14. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos vandenys“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 15. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 16. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Šventosios g. 14, Palangoje, nuomos“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 17. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Reda Kairienė.
 18. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:580, Palangoje“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

Pirmininkas                                                                       Rimantas Antanas Mikalkėnas

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2023 M. VASARIO 1 D. 14 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl maksimalaus akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos 770 metų minėjimo 2023 m. programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

 

Pirmininkė                                                                           Sondra Kulikauskienė

Informacija atnaujinta 2023-01-26 16:19