Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2022 M. RUGSĖJO 28 D. 16 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

  1. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Eugenijus Simutis.
  2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
  3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Urbonienė.
  4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Palangos miesto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugų, teikiamų UAB „Palangos komunalinis ūkis“, įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
  5. Sprendimo „Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
  6. Dėl Ryčio Žemaitaičio 2022-08-23 prašymo (gauta 2022-08-24, Reg. Nr. (8.6.E)D1-1973) „Dėl patalpos pardavimo“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Pirmininko pavaduotojas                                                      Julius Tomas Žulkus

Informacija atnaujinta 2022-09-28 09:35