Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2021 M. RUGSĖJO 27 D. 14 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
 2. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise savivaldybės mokykloms“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2018 metų rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 5. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-80 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 6. Sprendimo „Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 7. Sprendimo „Dėl pritarimo trišalei bendradarbiavimo sutarčiai“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.

Pirmininkė                                                                                        Ilona Pociuvienė

 STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, 

VYKSIANČIO 2021 M. RUGSĖJO 27 D. 15 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-24 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 2. Sprendimo „Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės investicijų priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-406 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 5. Sprendimo „Dėl 2015 m. rugpjūčio 20 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 13-PTN atnaujinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 6. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti dovanojamo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:214, Palangoje, dalį“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2021 M. RUGSĖJO 28 D. 9 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ 

 1. Sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Jūratė Mikutienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo“ projektas. Pranešėja – Asta Dainienė.
 3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-24 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 4. Sprendimo „Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 6. Sprendimo „Dėl pritarimo trišalei bendradarbiavimo sutarčiai“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 7. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 8. Sprendimo „Dėl Tarybos 2018 metų rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 9. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-80 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 10. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 11. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės investicijų priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 12. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise savivaldybės mokykloms“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 13. Sprendimo „Dėl patalpų Jūratės g. 11, Palangoje, perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijoms“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 14. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-406 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 15. Sprendimo „Dėl 2015 m. rugpjūčio 20 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 13-PTN atnaujinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 16. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti dovanojamo žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:214, Palangoje, dalį“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

Komiteto pirmininkas                                                         Rimantas Antanas Mikalkėnas

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2021 M. RUGSĖJO 29 D. 14 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Jūratė Mikutienė.
 2. Sprendimo „Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ projektas. Pranešėjas – Vygantas Rekašius.
 3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T2-80 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 5. Sprendimo „Dėl patalpų Jūratės g. 11, Palangoje, perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis asociacijoms“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Pirmininkas                                                                                       Saulius Simė

Informacija atnaujinta 2021-09-24 13:06
lt
en ru