Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. BIRŽELIO 27 D. 16 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ projektas. Pranešėjas – Vaidotas Kaklys.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 3. Sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 4. Sprendimo „Dėl UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 5. Sprendimo „Dėl žemės mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 6. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 7. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ papildymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 8. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 9. Sprendimo „Dėl Kompensacijos Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 10. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti duomenų perdavimo (kalbinio ryšio) įrangą valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise“ projektas.  Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 11. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 12. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Inga Šileikienė.

Komiteto nariai                                                        Domininkas Jurevičius

                                                                                      Vaidas Šimaitis

                                                                                      Bronius Vaitkus

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. BIRŽELIO 27 D. 13 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ projektas. Pranešėjas – Vaidotas Kaklys.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 4. Sprendimo „Dėl žemės mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 5. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 6. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Pirmininkė                                                                                         Ilona Pociuvienė

 

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. BIRŽELIO 28 D. 9 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ projektas. Pranešėjas – Vaidotas Kaklys.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024-ųjų metų strateginio veiklos plano efekto (poveikio) ir rezultatų vertinimo kriterijų patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 5. Sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 6. Sprendimo „Dėl UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 7. Sprendimo „Dėl žemės mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 8. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 9. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ papildymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 10. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 11. Sprendimo „Dėl Kompensacijos Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 12. Sprendimo „Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 13. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti duomenų perdavimo (kalbinio ryšio) įrangą valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise“ projektas.  Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 14. Sprendimo „Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 15. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 16. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 17. Sprendimo „Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T2-304 „Dėl normatyvų Palangos miesto globos namuose“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 18. Sprendimo „Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 19. Sprendimo „Dėl Tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 20. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Inga Šileikienė.

Komiteto pirmininkas                                                         Rimantas Antanas Mikalkėnas

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2022 M. BIRŽELIO 29 D. 14 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KAB., VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ projektas. Pranešėjas – Vaidotas Kaklys.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 3. Sprendimo „Dėl žemės mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 4. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 5. Sprendimo „Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 6. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 7. Sprendimo „Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 8. Sprendimo „Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T2-304 „Dėl normatyvų Palangos miesto globos namuose“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 9. Sprendimo „Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 10. Sprendimo „Dėl Tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.

Pirmininko pavaduotoja                                                       Sondra Kulikauskienė

Informacija atnaujinta 2022-06-23 10:54
lt
en ru