Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ TARYBOS POSĖDŽIŲ FILMAVIMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu daromas vaizdo ir garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga.

Įrašas bus saugomas 4 metus. Vaizdo įrašas bus įdėtas į interneto svetainę adresu www.palanga.lt.
Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

_________________________________

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. balandžio 16 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. balandžio 24 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. gegužės 2 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. gegužės 30 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. liepos 9 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. rugpjūčio 29 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. rugsėjo 27 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. spalio 17 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. spalio 31 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. lapkričio 28 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio darbotvarkė (2019 m. gruodžio 19 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. sausio 30 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 13-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. vasario 27 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 14-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. balandžio 9 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 15-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. balandžio 30 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 16-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. gegužės 12 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 17-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. birželio 11 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 18-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. liepos 9 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 19-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. rugpjūčio 27 d.)

9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 20-ojo posėdžio darbotvarkė (2020 m. spalio 1 d.)

Informacija atnaujinta 2020-10-01 15:55
lt
en ru