Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ TARYBOS POSĖDŽIŲ FILMAVIMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu daromas vaizdo ir garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga.

Įrašas bus saugomas 4 metus. Vaizdo įrašas bus įdėtas į interneto svetainę adresu www.palanga.lt.
Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

_________________________________

2024 m.

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 14-ojo posėdžio darbotvarkė (2024 m. birželio 27 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 13-ojo posėdžio darbotvarkė (2024 m. gegužės 30 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio darbotvarkė (2024 m. balandžio 25 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio darbotvarkė (2024 m. kovo 28 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio darbotvarkė (2024 m. vasario 15 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkė (2024 m. sausio 18 d.)

2023 m.

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. gruodžio 21 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. lapkričio 23 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. spalio 5 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. rugpjūčio 31 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. birželio 27 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. birželio 15 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2-ojo posėdžio darbotvarkė (2023 m. gegužės 18 d.)

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1-ojo (pakartotinio) posėdžio darbotvarkė (2023 m. balandžio 26 d.)

 

Informacija atnaujinta 2024-06-27 11:00