Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Teikiamų paslaugų kokybės anketa

Gerb. interesante,

siekiame nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, todėl Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Maloniai prašytume užpildyti anketą dėl interesantų aptarnavimo ir administracinių paslaugų suteikimo Palangos miesto savivaldybėje. Anketa anoniminė, Jūsų atsakymai bus analizuojami tik apibendrintoje statistikoje.

Būsime labai dėkingi už Jūsų nuomonę!

Jūsų amžius (pilnais metais):
Jūsų lytis:
Vertindami administracijos teikiamų paslaugų viešininimą svetainėje kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (5 - labai gerai, 4 - gerai, 3 - vidutiniškai, 2 - prastai, 1 - labai prastai):
Nuorodą į administracinių paslaugų sąrašą svetainėje www.palanga.lt rasti lengva
Interneto svetainėje www.palanga.lt administracinių paslaugų aprašymai pateikiami aiškiai ir suprantamai
Interneto svetainėje www.palanga.lt pateikiama pakankamai informacijos apie administracinės paslaugos teikėjus ir jų kontaktus:
Kokiam administracinės paslaugos užsakymo būdui teikiate prioritetą?
Kokiu būdu paskutinį kartą kreipėtės dėl paslaugos (-ų) suteikimo?
Vertindami paskutinio kreipimosi į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl paslaugos suteikimo kokybę, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (5 - labai gerai, 4 - gerai, 3 - vidutiniškai, 2 - prastai, 1 - labai prastai):
Jūsų klausimas buvo išspręstas / paslauga suteikta laiku (per teisės aktuose nurodytą laiką)
Paslaugas teikiantis specialistas buvo kompetentingas ir išmanė savo darbą
Paslaugas teikiantis specialistas buvo mandagus ir maloniai bendravo
Apsaugos kodas